Valamennyi bejegyzés

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласни РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС “ број 68/2010 и

Kategória: Hírújság Címke: ,

Archívum