Tagozatok

1. ANGOL TAGOZAT
2. NÉMET TAGOZAT
3. SPORTTAGOZAT
4. SZÍNHÁZ- ÉS AUDIOVIZUÁLIS MŰVÉSZET

Nyelvi tagozatok

Az idegen nyelvek ismerete nélkülözhetetlen követelményévé vált mindennapjainknak. Nem hagyhatóak figyelmen kívül az Európában zajló események; az Európai Unió realitássá vált, amely a fiatalok előtt ez egészen új lehetőségeket nyit. Boldogulásuknak, szabad mozgásuknak alapfeltételét képezi a biztonsággal használt, színvonalas nyelvismeret. Az iskolánknak egyik alapvető feladata a korszerű nyelvoktatás. Hogy ennek a követelménynek megfelelhessünk, jól képzett tanáraink és korszerű taneszközeink vannak. Az első idegen nyelvet a tanulók heti 5 órában, a másodikat pedig heti 3 órában tanulják. Nyelvi laborokban, kis csoportokban folyik a munka. Első osztálytól választhatnak még egy nyelvet heti két órában: egyelőre ez a francia vagy a spanyol.

Az alábbiakban a nyelvi tagozatok tantárgyai és a kapcsolódó óraszámok tanulmányozhatóak.

Az oldal tetejére

2007 szeptember 1-től a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium keretein belül sporttagozat nyílt magyar nyelven. A tagozatra jelentkező diákokat, miként a nyelvi tagozatokon is, elsősorban a továbbtanulásra készítjük fel.

Az alábbiakban a sporttagozat tantárgyai és a kapcsolódó óraszámok tanulmányozhatóak.

Az oldal tetejére

Színház- és audiovizuális művészet szak

A színház- és audiovizuális művészet szak a különféle művészeti és kommunikáció szakos egyetemi képzés mellett más egyetemi képzésre is felkészíti a diákokat. (4 évig tanulnak magyar nyelv és irodalom, matematika, angol és német nyelv, informatika tantárgyakat, 3 évig: biológia, történelem, fizika tantárgyakat.) A 20 fős osztályokban a művészeti, gyakorlati órákon bontott, 10 fős csoportokban dolgoznak. Csoportbontásban dolgoznak az informatika, az idegennyelv-órákon is. A diákok megismerkednek a színház, a sajtó, a film, a videojátékok, az internetes portálok működésével. Használni tudják a modern digitális technikákat, hogy prezentálni tudja ötleteiket, kutatási eredményeiket (ez minden szakterületen fontos).

A diákok bekapcsolódnak a különféle művészeti és kulturális intézmények (a mi esetünkben a Szabadkai Népszínház, a Kosztolányi Színház, a szabadkai mozik, múzeumok) illetve a médiaintézmények: Pannon RTV, Szabadkai Rádió, írott sajtó: Magyar Szó, 7Nap munkájába.

Az AUDIOVIZUÁLIS MŰVÉSZETEK tantárgy keretein belül elméleti és sok gyakorlati órán a filmek és tévéműsorok formájáról, fogalmairól tanulnak: videoklipek, videojátékok, a fénykép, a filmnyelv kifejezőeszközeiről (vágás, képkomponálás, beállítások, hang stb. ), forgatókönyv, storyboard (képes forgatókönyv) stb. Megtanulják a filmkészítés alapjait, kisfilmeket, tévéműsorokat készítenek.

A két tantárgy szoros korrelációban van egymással. Mindkettőt szakmabeliek tanítják: a színházművészet tárgyat színész, az audiovizuálist rendező, illetve a digitális médiában jártas színész.

A felévteli kérdések a magyar nyelv és irodalom, képzőművészet, zeneművészet és történelem tantárgyak közép- és emelt szinten elvárt tudásanyagából áll össze. A felkészüléshez a tankönyveket használhatják a diákok.

A felvételi időpontja: május 13-22. között.

Az alábbiakban a színház- és audiovizuális művészet szak tantárgyai és a kapcsolódó óraszámok tanulmányozhatóak.

Az oldal tetejére

Vélemény, hozzászólás?