Színház- és audiovizuális művészet szak

A színház- és audiovizuális művészet szak a különféle művészeti és kommunikáció szakos egyetemi képzés mellett más egyetemi képzésre is felkészíti a diákokat. (4 évig tanulnak magyar nyelv és irodalom, matematika, angol és német nyelv, informatika tantárgyakat, 3 évig: biológia, történelem, fizika tantárgyakat.)

A 20 fős osztályokban a művészeti, gyakorlati órákon bontott, 10 fős csoportokban dolgoznak. Csoportbontásban dolgoznak az informatika, az idegennyelv-órákon is.

A diákok megismerkednek a színház, a sajtó, a film, a videojátékok, az internetes portálok működésével. Használni tudják a modern digitális technikákat, hogy prezentálni tudja ötleteiket, kutatási eredményeiket (ez minden szakterületen fontos).

Az oktatásban kiemelt szerephez jut a nemzeti kultúra, de interkulturális kapcsolatok is: más népek kultúrája, hagyományai, művészete is.

A diákok bekapcsolódnak a különféle művészeti és kulturális intézmények (a mi esetünkben a Szabadkai Népszínház, a Kosztolányi Színház, a szabadkai mozik, múzeumok) illetve a médiaintézmények: Pannon RTV, Szabadkai Rádió, írott sajtó: Magyar Szó, 7Nap munkájába.

SZAKTANTÁRGYAK:

A SZÍNHÁZMŰVÉSZET tantárgy keretein belül foglalkoznak a színpadi megjelenítéssel, a különböző színház-fajtákkal (pl. báb-, táncszínház stb.) , a rendező, a színész, a dramaturg, a jelmez- és díszlettervező, a fény- és hangtechnikus, munkájával, a színikritikával, a dráma történetével és elméletével.

Az AUDIOVIZUÁLIS MŰVÉSZETEK tantárgy keretein belül elméleti és sok gyakorlati órán a filmek és tévéműsorok formájáról, fogalmairól tanulnak: videoklipek, videojátékok, a fénykép, a filmnyelv kifejezőeszközeiről (vágás, képkomponálás, beállítások, hang stb. ), forgatókönyv, storyboard (képes forgatókönyv) stb. Megtanulják a filmkészítés alapjait, kisfilmeket, tévéműsorokat készítenek.

A két tantárgy szoros korrelációban van egymással. Mindkettőt szakmabeliek tanítják: a színházművészet tárgyat színész, az audiovizuálist rendező, illetve a digitális médiában jártas színész.

ÓRASZÁMOK – mindkét tantárgyból:

I.: 1 elméleti – 1 gyakorlati óra
II. 2 elméleti – 1 gyakorlati óra
III.: 1 elméleti – 3 gyakorlati óra
IV. : 1 elméleti – 5 gyakorlati óra

vagyis ÖSSZESEN:

I.-ben heti 4,
II.-ban heti 6,
III.-ban heti 8,
IV.-ben pedig heti 12 óra a szaktantárgyakból!

FELVÉTELI VIZSGA:

A felévteli kérdések a magyar nyelv és irodalom, képzőművészet, zeneművészet és történelem tantárgyak közép- és emelt szinten elvárt tudásanyagából áll össze. A felkészüléshez a tankönyveket használhatják a diákok.

A felvételi időpontja: május 13-22. között.

Hivatalos minisztériumi tájékoztató (szerb nyelvű): Letöltés innen

Archívum