Oktatási feltételek és módszerek

Az oktatási módszerek a tehetséggondozó gimnáziumok mintáját követik.

Fontosabb oktatási és nevelési elveink és módszereink:

– a hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, de nem a több munka általi túlterhelés

– produktív gondolkodás, nem pedig reproduktív ismeretelsajátítás
a tanultak felhasználása és alkalmazása, nem pedig egyszerű visszakérdezés

– sokoldalú asszociáció, összefüggéseket kereső, nem pedig “elkülönült valóságok” tanulása

– a tanulók igényeire, érdeklődésére, együttműködési készségére alapozott fejlesztés,
nem pedig minden áron való, tekintélyelvű megfelelés

– problémafeltárás, -keresés, nem pedig modellkérdések és -feladatok megválasztása, illetve megoldása

– kritikai gondolkodás szemben a “vak” elfogadással
lehetőség átgondolása szemben a tudottak ismeretével

kis létszámú osztályok – legfeljebb 24 fős tagozatok

a tagozaton belül csoportbontási lehetőség van mind a nyelvórákon (12 fős csoportok) úgy az informatika órán is.

magas képesítésű, színvonalas tanári kar

épület – 2004. szeptemberétől új, többszintes, korszerűen felszerelt épületben kezdtük meg a tanévet. 2010-ben befejeződött a tornaterem megépítése, felszerelése.

korszerű oktatási lehetőségek és műszaki felszereltség
Három nyelvi labor, két számítógépes szaktanterem, két multimédia terem, fizika, kémia és biológia labor, LCD televíziók, videólejátszó, DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, írásvetítők, projektorok, laptopok, filctáblák, interaktív táblák.

Összesen mintegy 70 számítógép áll a tanulók rendelkezésére az oktatásban.

gyermekközpontú oktatás és nevelés, melynek keretében az iskola, tanulóinak nemcsak a tehetségét, hanem a személyiségjegyeit is figyelemmel kíséri

biztonság, a tanulók személyi és anyagi javainak védelmében, az intézményben többszintű biztonsági rendszer üzemel.

Összefoglalva mindezt, az oktatásnak ez a formája a tanulók szempontjából ideális körülményeket teremt, emlékeztetve ezáltal arra a mai viszonyok között sokszor elfelejtett körülményre, hogy az iskola mindenekelőtt a gyerekekért van.

Vélemény, hozzászólás?

Archívum