ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласни РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС “ број 68/2010 и 10/2022 – др.упутство).

Информатор је издала Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолаљи“ у Суботици (у даљем тексту: Школа). Лице одоговорно за тачност података је Тибор Нађ, директор школе.     Информатор је објављен на сајту Школе 28.09.2022. године.

Информатор је доступан у електронском облику путем Web сајта Школе: http://tg.edu.rs, а у физичком облику у секретаријату Школе, улица Трг жртава фашизма број 21, 24000 Суботица.

Информатор о раду

 

Kategória: Hírújság Címke: ,

Archívum