Hagyományaink

A MÚLT – ANYANYELV

Az anyanyelv használatának jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A nyelv és a gondolkodás elválaszthatatlansága megcáfolhatatlan tény. Az anyanyelv ismerete alapját képezi minden további ismeretszerzésnek, ezért azok a fiatalok, akiket kisebbségi pozíciójuk, megfoszt attól a lehetőségtől, hogy az anyanyelvükön tanulhassanak, eleve hátrányos helyzetből indulnak. A nyelv ebben az esetben akadályként ékelődik a tanuló és az ismeretanyag közé. Intézményünk biztosítja a vajdasági magyar fiatalok számára az anyanyelvi oktatást, továbbá nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy minisztériumi engedéllyel a magyarországi tankönyveket is használhatjuk. Iskolánkban az anyanyelv oktatására külön hangsúlyt fektettünk. Nagy segítségünkre van ebben az a színvonalas, hozzáértéssel elkészített új tanterv, melynek keretében a magyar nyelv és az irodalom oktatása folyik.

“Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok.”

Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv

A JELEN – EU KAPU ∩

Vidékünkön, Vajdaságban, itt Szabadkán a magyar határtól mindössze néhány kilométerre az EU helyett inkább az E szimbólum lenne időszerű, hisz mi valahol az Európai Unió és a Balkán metszetében élünk. Kultúránkkal része vagyunk Európának, viszont területileg a Balkánhoz tartozunk.
Nyitottak vagyunk az újra, kiépített kapcsolatrendszerünk van magyarországi iskolákkal és intézményekkel. Közelebb szeretnénk hozni az Európai unió értékeit tanulóink számára.

Archívum