Rólunk

KDTGA tehetséggondozó gimnázium megnyitásáról először 2002-ben tárgyalt a Magyar Nemzeti Tanács, majd Szabadka Önkormányzatával közösen elkészítették az iskolaalapítási tervezetet, melyet a tartományi képviselőház 2003. április 22-én fogadott el. Történelmi jelentőségű eseményként 2003. szeptemberében két magyar nyelvű gimnázium nyílt Vajdaságban. Az egyik, a Kosztolányi Dezső nyelvi gimnázium Szabadkán, a másik pedig a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Zentán.

A fő küldetés, amiért az iskolák megalakultak, hogy színvonalas oktatást biztosítsanak az itt élő magyar fiatalok számára, hogy innen továbblépve, az eredményeiknek, megszerzett tudásuknak köszönve bejuthassanak azon felsőoktatási intézményekbe, amelyek megfelelnek elképzeléseiknek, igényeiknek, és alapjává vállnak jövőbeli egzisztenciájuknak.

DIÁKKÖZPONTÚSÁG

Nálunk az iskola működésének középpontjában az egyes gyerek áll.  Ez ma divatos szlogen, nálunk azonban meg is valósul, ugyanis ahol ennyi szorgalmas, tehetséges diák gyűlik össze, mint nálunk, ott nem lehet a tanulókat bekényszeríteni a 30-40 éves pedagógiai módszerekbe, hanem az új módszerekkel kell a diákok felé az utat megtalálni.

Sikereink egyik kulcsa a tanár-diák közötti személyes, jó kapcsolat, amit az is lehetővé tesz, hogy kis iskola vagyunk, ahol név szerint ismerünk szinte minden diákot.

A közös iskolai programok is erősítik a személyes kapcsolatokat tanár és diák között – ilyenek a közös felkészülések az ünnepekre, a tehetség-napi közös akciók, sok közös utazás és program. Fontos számunkra, hogy az itt szerzett élmények beépüljenek tanítványaink emlékeibe, azzal az értékrenddel együtt, amit közvetítünk.

A tudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztésére is. Nálunk a felsőbb osztályokra a zárkózott, magukba forduló diákok is egyre felszabadultabbak lesznek, egyre nyitottabbá válnak, és egyre többet tudnak magukból felmutatni. Ennek az is az egyik kulcsa, hogy minden gyereknek megtaláljuk, hogy miben kiemelkedő, és alkalmat kap arra, hogy megmutassa magát – és a siker a legjobb személyiségfejlesztő módszer. Tehát az önbizalomhiány, amivel egyesek hozzánk érkeznek, a négy év alatt gyakorlatilag eltűnik. És ez legalább olyan fontos eredmény, mint a kiváló felvételi mutatók.

SZÍNVONALAS OKTATÁS

A nyelvi tagozaton maximum 24 fős osztályokban folyik a tanítás, az idegennyelv-órákon pedig 12 fős csoportokban dolgozunk a diákokkal. A sporttagozaton, valamint a színház- és audiovizuális művészet szakon maximum 20 fős az osztály. Az iskolai órák délelőtt vannak, délután tanórán kívüli tevékenység: szakcsoportok, emelt szintű oktatás, felzárkóztatás céljából pótoktatás, versenyekre felkészítés, érettségi felkészítők. Diákjaink rendszeres látogatói a szabadkai színházaknak és minden eseménynek, ami a városban zajlik – bekapcsolódnak a város kulturális életébe.

Mivel a diákok sok időt töltenek az iskolában, fontos, hogy az iskola olyan hely legyen, ahol jó lenni: jól felszerelt, tiszta, kellemes környezet – élhető élettér, amit a diákok tanáraikkal közösen formálnak.

Az órák, a foglalkozások többsége – a diákok véleménye szerint – kreatív, jó hangulatú. Mi a kreativitást, az aktivitást nemcsak a diákoktól várjuk el – a tanároktól is. A színvonalas tanári munka elengedhetetlen feltétele ugyanis a magas szintű szakmai tudás mellett a kreativitás, a nyitottság, a humor, a kommunikációs készség is. Az ilyen tanári hozzáállásnak is a következménye, hogy diákjaink a legkülönbözőbb területekről hoznak kimagasló eredményeket, minden tantárgyból, legyen az akár humán vagy természeti tárgy, akár sport valamint művészeti terület.

TOVÁBBLÉPÉS

Gimnáziumunkban alapvető törekvés a legfontosabb értelmiségi attitűdök, képességek kialakítása, erősítése. Fontosnak tartjuk, hogy végzett tanítványaink minél inkább szilárd értékrendszerrel, általános intelligenciával rendelkező, szabad, szuverén, közösségi emberek akarjanak lenni.

Célunk diákjaink magas színvonalú felkészítése az érettségire, az egyetemi tanulmányokra – az önálló tanulás, a kritikus gondolkodás, az elmélyülés támogatásával. Érettségizőink jártasak a kutatómunkában, kiismerik magukat a szakirodalomban, úgy a könyvtárban mint a világhálón, felkészültek az egyetemista élet kihívásaira.

Végzős diákjaink egyetemi felvételijeinek mutatói alapján, a kosztolányis diákok több mint 90%-a bekerül az általa választott egyetemre, döntő többségük állami költségen, és a nagy többség ugyanúgy helytáll az egyetemi kötelezettségek között, ugyanolyan kimagaslóan teljesít, mint gimnazista korában. Büszkék vagyunk a régi kosztolányisokra.

Archívum