Smerovi

1. Filološko odeljenje sa engleskim kao prvim stranim jezikom
2. Filološko odeljenje sa nemačkim kao prvim stranim jezikom
3. Opšti tip

Filološko odeljenje

Okosnicu rada naše škole čini savremena nastava stranih jezika. Radi ostvarenja toga cilja, obezbeđeni su visokostručni nastavni kadar i savremena nastavna sredstva. Prvi strani jezik je zastupljen sa pet, a drugi sa tri časa nedeljno. Nastava se odvija u jezičkim laboratorijama, u malim grupama. Od drugog razreda, učenici biraju treći strani jezik, koji se realizuju sa po dva časa nedeljno. Trenutno, kao treći jezik, učenici mogu birati francuski ili španski jezik.

Nastavni plan i program za filološko odeljenje.

PREDMETI
PRVI
RAZRED
DRUGI
RAZRED
TREĆI
RAZRED
ČETVRTI
RAZRED
broj
časova

b*

broj
časova
b*
broj
časova
b*
broj
časova
b*
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
1.
Mađarski jezik
2
74
2
70
2
72
2
64
2.
Književnost
3
111
3
105
3
108
3
96
3.
Uvod u opštu lingvistiku
0
0
0
0
0
0
2
64
4.
Ustav i prava građana
0
0
0
0
1
36
0
0
5.
Muzička kultura
1
37
1
35
1
36
1
32
6.
Likovna kultura
1
37
1
35
1
36
1
32
7.
Fizičko vaspitanje
2
74
2
70
2
72
2
64
8.
Istorija
2
74
2
70
2
72
2
64
9.
Matematika
3
111
2
70
0
0
0
0
10.
Osnove prevođenja
0
0
0
0
2
72
0
0
11.
Retorika
0
0
0
0
0
0
2
64
12.
Informatika
2
74
0
0
60
1
36
30
1
32
30
13.
Fizika
2
74
2
70
0
0
0
0
14.
Hemija
2
74
1
35
0
0
0
0
15.
Geografija
2
74
2
70
0
0
0
0
16.
Biologija
0
0
2
70
2
72
0
0
17.
Psihologija
0
0
0
0
2
72
0
0
18.
Logika
0
0
0
0
2
72
0
0
19.
Filozofija
0
0
0
0
0
0
3
96
20.
Sociologija
0
0
0
0
0
0
2
64
21.
Srpski jezik kao nemat. j.
2
74
2
70
2
72
2
64
22.
Prvi strani jezik
5
185
5
175
5
180
5
160
23.
Drugi strani jezik
3
111
3
105
3
108
3
96
24.
Latinski jezik sa ist. kult.
2
74
2
70
2
72
2
64
FAKULTATIVNI PREDMETI
25. Španski jezik
0
0
2
70
2
72
2
64
26. Francuski jezik
0
0
2
70
2
72
2
64

Na vrh stranice

Opšti tip

Školske 2007/2008. godine otvoreno je sportsko odeljenje. Odeljenje realizuje vaspitno-obrazovni rad u okviru programa za opšti tip gimnazije. Odlikom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje od 1.9.2015. godine sportsko odeljenje se transformiše u odeljenje gimnazije-opšti tip. Jedina promena u vaspitno-obrazovnom radu u ovom odeljenju je u vezi sa prijemnim ispitom, naime za sportsko odeljenje , pri prijemnom, potrebno je bilo da se priloži potvrda da je učenik član nekog sportskog kluba; transformacijom u odeljenje-opšti tip gimnazije ovakva potvrda više nije potrebna. Učenike i  filološkog i opšteg smera prvenstveno pripremamo za u upis na fakultet.

Nastavni plan i program za opšti tip gimnazije.

PREDMETI
PRVI
RAZRED
DRUGI
RAZRED
TREĆI
RAZRED
ČETVRTI
RAZRED
broj
časova

b*

broj
časova
b*
broj
časova
b*
broj
časova
b*
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
1.
Mađarski jezik i književnost
4
148
4
140
4
144
4
128
2.
Ustav i prava građana
0
0
0
0
0
0
1
32
3.
Muzička kultura
1
37
1
35
0
0
0
0
4.
Likovna kultura
1
37
1
35
0
0
0
0
5.
Fizičko vaspitanje
2
74
2
70
2
72
2
64
6.
Istorija
2
74
2
70
2
72
2
64
7.
Matematika
4
148
4
140
4
144
4
128
8.
Informatika
2
74
0
0
60
1
36
30
1
32
30
9.
Fizika
2
74
2
70
3
108
2
64
10.
Hemija
2
74
2
70
2
72
2
64
11.
Geografija
2
74
2
70
2
72
0
0
12.
Biologija
2
74
2
70
2
72
2
64
13.
Psihologija
0
0
2
70
0
0
0
0
14.
Filozofija
0
0
0
0
2
72
3
96
15.
Sociologija
0
0
0
0
0
0
2
64
16.
Srpski jezik kao nemat. j.
2
74
2
70
2
72
2
64
17.
Prvi strani jezik
2
74
2
70
4
144
3
96
18.
Drugi strani jezik
2
74
2
70
2
72
2
64
19.
Latinski jezik
2
74
2
70
0
0
0
0

* blok nastava

Na vrh stranice

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*